Jolanda Smit-Mooibroek

Ik kijk neutraal, onafhankelijk en met een frisse blik naar de situatie van uw kind en werk samen met kind en ouder aan een oplossingsgerichte methode.

 

Bepaling traject

Na de aanmelding plannen we in samenspraak een intakegesprek. Het intakegesprek kan plaatsvinden met of zonder de aanwezigheid van uw kind. Afhankelijk van de hulpvraag zal ik het best passende traject aan uw voorstellen en verder afstemmen met u en uw kind. Na overeenstemming van het traject wordt deze bekrachtigd aan de hand van een door beide partijen ondertekende overeenkomst.

 

Begeleiding van kind

Aan de hand van de door ouders geformuleerde hulpvraag ga ik met uw kind aan de slag en wordt de uiteindelijke kind hulpvraag bepaald die leidend is gedurende het gehele behandelingstraject. Daarnaast worden ook de doelen vastgelegd. Gedurende 4 -10 sessies gaan het kind en ik samen aan de slag met oplossingsgerichte methoden om de gewenste doelen te bereiken. Elke sessie duurt 60 - 90 minuten.

 

Begeleiding van ouders, verzorgers en leerkrachten.

Naast de begeleiding van uw kind, vinden er ook evaluatie gesprekken plaats om met u als ouder de ontwikkeling te spreken en eventueel te ondersteunen in dit proces. De invulling hiervan en het aantal benodigde sessies zal afhankelijk zijn van de behoefte tijdens het behandelingstraject. Elke sessie duurt max.60 - 90 minuten. In de begeleiding kan er voor gekozen worden om de leerkrachten of Intern begeleider op school hierin te betrekken. Er kunnen op aanvraag ook overkoepelende gesprekken op school plaats vinden in opdracht en bij zijn van de ouders.

 

 

Voor begeleiding hanteert Me2Coaching de volgende tarieven:

Kort kennismakingsgesprek (15 min) : gratis (telefonisch of in de praktijk) waarin een afspraak voor een intakegesprek wordt gepland. 

Intakegesprek: Het tarief van het intakegesprek bedraagt (60 min - 90 min): €50 - € 75. Mits afgesproken is dat u in zee gaat met Me2Coaching.

 

 

 

Training “Ik leer anders”

De training is voor leerlingen die problemen hebben met:
* Taal: spellen, lezen
* Rekenen: tafels, plus en min sommen
* Onthouden van informatie
* Concentratie: snel afgeleid
* Organisatie en/of klokkijken

 

Training basisschool ’Ik leer anders’ leert je om informatie te vertalen naar JOUW informatiesysteem: visueel. Dit kun je (in de toekomst) ook toepassen op vakken als geschiedenis, aardrijkskunde, buitenlandse talen enz.

*Doelstellingen vooraf bespreken.
*Informatiesysteem testen en leerstrategie bepalen.
*Basisinformatie leren via beelddenken:
-informatie op juiste wijze ordenen (beter onthouden)
-alfabet en woorden (dictee)
-cijferveld, tafels en automatiseren van sommen
-klokkijken

 

De training ‘Ik Leer Anders’ heeft een doorlooptijd van 4-6 sessies en deze start met een uitgebreid intakegesprek gevolgd door 4-6 training sessies van 60 minuten( €40 per uur, BTW vrij). De sessies worden bij voorkeur samen door ouder en kind doorlopen. Reden hiervoor is dat de ouder de opgedane kennis in de training hierdoor samen kan oefenen met het kind thuis, waardoor een beter resultaat wordt gehaald. Is dit niet mogelijk dan dient u rekening te houden met een langere doorlooptijd dan 4-6 sessies. Na elke sessie wordt een factuur in rekening gebracht. Voor deze training is een werkboek benodigd van EUR 39. Deze zit niet bij het uurtarief in en wordt los gefactureerd, of kan zelf aangeschaft worden.

 

 

 

Training “Ik leer leren”

De training “Ik leer leren” is vooral een doe en activiteiten training waarin het werkboek met verschillende testen de weg wijst en als naslagwerk steeds weer gebruikt kan worden.

De training bestaat uit 5 lessen van 1 ½ uur en wordt in groepjes gegeven van 4 – 8 kinderen. De lessen hebben ieder hun eigen thema en aan het eind van iedere les maakt het kind zelf een actieplan waarmee het de komende tijd aan de slag gaat. Op deze manier beklijft de lesstof beter doordat de zwakke en sterke punten precies in kaart zijn gebracht.

Er geldt een vastgestelde prijs voor de groepstraining van € 182,50. Dit bedrag is inclusief het werkboek. Er zijn ook mogelijkheden om deze training in een individueel coaching traject te volgen.

 

 

 

Maatwerk coachingstraject (bijv. bij leerproblemen, adhd/add coaching)

De doorlooptijd bij maatwerk coaching is afhankelijk van de hulpvraag. Tijdens een (telefonisch) kennismakingsgesprek en intakegesprek wordt in overleg besloten welk traject het beste voor uw kind en zijn/haar situatie kan worden ingezet. Een intake gesprek duurt 60 minuten en een coaching sessie duurt tijd 60 - 90 min. Een evaluatie volgt in elk geval na de eerste 4 of 5 individuele sessies (afhankelijk van het traject), maar kan ook in een later stadium van het traject ingepland worden. Daarnaast bekijk ik samen met u, hoe wij de ontwikkeling van uw kind het best kunnen ondersteunen.

 

Het tarief voor maatwerk coaching bedraagt (60 min - 90 min): €50 - € 75.
Alle prijzen zijn exclusief 21% btw. Voor vakinhoudelijke begeleiding en coaching die verband houdt met het gewone leerproces op school geldt een BTW vrijstelling.
Voor gesprekken buiten de praktijk (wordt berekend met behulp van de ANWB-routeplanner): €20 per uur. Reiskosten per kilometer: 0,19ct per km.

 

 

Vergoedingsmogelijkheden:

Een aantal ziektekostenverzekeraars hebben de verschillende therapievormen die wij aanbieden opgenomen in hun vergoedingenpakket. Vraag bij uw verzekeraar naar de mogelijkheden. In sommige gevallen kunt u een beroep doen op het Persoonsgebonden Budget (PGB) of de leerlinggebonden financiering (rugzakje). Indien er voor de financiering van de behandeling gebruik wordt gemaakt van het PGB of het rugzakje dan kan de therapie vrij van BTW worden aangeboden. Wel moet er een bewijs van deze zorgindicatie worden afgegeven.

 

 

Bij verhindering

Voor het beste resultaat is het belangrijk dat je kind zich tijdens de behandeling zo optimaal mogelijk en fit voelt. Wanneer je kind ziek is, zich niet lekker voelt of kort voor de behandeling geblesseerd is geraakt, raad ik je aan dit zo spoedig mogelijk aan mij te melden, zodat wij de afspraak kunnen verzetten. In dit geval worden er geen kosten in rekening gebracht en kan een nieuwe afspraak gemaakt worden. Wanneer je echter een afspraak minder dan 24 uur van te voren annuleert of helemaal niets laat horen, wordt de gereserveerde behandeltijd in rekening gebracht.

 

 

Wachtlijst

Bij Me2Coaching kun je over het algemeen binnen twee weken terecht voor een intakegesprek en de aanvang van een begeleidingstraject vindt hierna binnen twee weken plaats. De tijdstippen van de begeleiding vindt in overleg plaats.

 

 

Vertrouwelijkheid

Het is zeer belangrijk dat u en uw kind zich veilig voelen om alles te vertellen. Daarom wordt alles wat jullie vertellen met de grootste zorgvuldigheid behandeld. Dit geldt voor zowel de ouder- als kind gesprekken

.

Betalingstermijn

De betalingstermijn is 8 dagen na factuurdatum. Betaling bij voorkeur contant of digitaal.

 

 

Vragen? Neem geheel vrijblijvend contact met mij op.


Jolanda Smit-Mooibroek